×

Kilden Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Kilden Barnehage

Den beste starten
Vi vil at barna som går i Kilden barnehage skal få «den beste starten», og det gjør vi gjennom å være trygge voksne med varme og omsorg. Barn og foreldre skal vite at personalet er her for å gi barna gode og trygge opplevelser, se det enkelte barnet og imøtekomme deres behov. Hvert barn er unikt og har en stor verdi i seg selv. De gode relasjonene vi har i barnehagen er noe av det viktigste gjennom hverdagen for å skape læring. Alle barn skal ha påvirkning på egen hverdag og bli tatt med i avgjørelser som angår dem.

Den beste starten

Toppscore i foreldrebrukerundersøkelsen 2021 fra Utdanningsdirektoratet for tredje året på rad.

Les mer

Åpningtider

06.45 - 16:30


Adresse

Einar Lundbys vei 7
3370 VIKERSUND