×

Avdeling Solsikke

Avdeling Solsikke

Solsikke har for tiden 20 barn i alderen 3-5 år. Barna er inndelt i tre grupper etter alder. De eldste barna er i ´Furu´, de mellomste i ´Bjørk´ og de yngste i ´Rogn´.

Innerommet
Solsikke har mange rom slik at barna har gode muligheter til forskjellig type lek. Avdelingen har eget formingsrom, temarom, stor stue, hall og lekerom.

Uterommet
Uteområdet er stort, består av en liten skog, småbakker som innbyr til sykling og aking og god plass til fotballsparking. Avdelingen er tilknyttet det store lekeområdet.

Nærområdet
Området utenfor gjerdet er flittig i bruk gjennom hele året. På vinteren blir det kjørt opp egen skiløype. Turene går både til ´Verdens Ende´, ´Hareskogen´, ´Plankeskogen´ og ´Det Sorte Hav´. Utebassenget er ofte i bruk på sommerstid.

Inndeling av grupper
På Solsikke deles barna i både aldersrelaterte grupper og grupper på tvers. Furu er de eldste barna (skolegruppa) og her legges bl.a. vekt på aktiviteter og oppgaver som styrker overgangen til skolen´. Bjørk består av fireåringene og Rogn består av treåringene.